Начало
Породата
ГАЛДОН
Предлагаме Ви
Връзки
Кучета
Контакт
                     
Породата

ПРОИЗХОД: Русия.

ДАТА НА ПУБЛИКАЦИЯ НА ВАЛИДНИЯ ОРИГИНАЛЕН СТАНДАРТ: 13.10.2010.

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА ПОРОДАТА: Овчарско, караулно и охранително куче.

КЛАСИФИКАЦИЯ ПО FCI: Група 2 - Пинчери и шнауцери, молосоидни породи, швейцарски планински и пастирски кучета, и други породи. Секция 2 - Молосоидни породи. Без работен изпит.

ОБЩ ВИД: Овчарските кучета на Кавказ са кучета с над среден и голям ръст, със здрава и еднакво груба конструкция. По природа те са агресивни и недоверчиви към непознати. Тези особености, прибавени към издръжливостта, непретенциозността и способността да се приспособява към различни климатични условия позволяват използването на кавказката овчарка в почти всички региони на бившия Съветски съюз. Основните региони на разпространение на кавказката овчарка са Грузия, Армения, Азербайджан, Кабардино-Балкария, Дагестан и Калмикия, степните райони на Северен Кавказ и областта Астрахан. В района на Задкавказието, кучетата са с по-масивна структура, докато в степните региони те са по-леки, по-дългокраки и често късокосмести.

ПОВЕДЕНИЕ И ТЕМПЕРАМЕНТ: Тип висша нервна дейност, силно – уравновесено – спокойно. Добре развита отбранителна реакция, проявяваща се в активна форма. Агресията и недоверчивостта към непознати са характерни.

ТИП КОНСТРУКЦИЯ: Здрава, еднакво груба, с масивна костна структура и силна мускулатура. Кожата е дебела, но еластична.

ИНДЕКС НА КОСТНАТА СТРУКТУРА: (Отношението на периметъра на глезена към височината при холката) = мъжки 21-22; женски 20-22.

ИНДЕКС НА ФОРМАТА: Отношението на дължината на тялото към височината при холката е 100-108.

ПОЛОВ ТИП: Добре изразен. Мъжките са по-силни и по-масивни. Женските са малко по ниски на ръст, с малко по-лека конструкция.

ГЛАВА

ЧЕРЕПНА ОБЛАСТ:
Череп: Масивна с широка черепна част и силно развити скули глава. Широко чело, плосък, разделен на две половини от неголяма бразда.
Стоп: Стопът не е отчетливо изразен.

ЛИЦЕВА ОБЛАСТ:

Носна гъба: Носната гъба е голяма, широка и черна. При белите и светло сламено оцветените кучета, кафяво (кестеняво) оцветена носна гъба е приемлива.
Муцуна: Муцуната е по-къса от дължината на черепа, леко заострена.
Устни: Месести устни, но сухи и плътно прилепнали.
Зъби: Бели, здрави, добре развити, плътно прилегнали един към друг, без видими празнини. Резците са равно разположени в основата – ножична захапка.
Очи: Тъмни, малки, с овална форма, дълбоко поставени.
Уши: Висящи, високо поставени, късо купирани.

ШИЯ: Мощна, къса. Носи се доста ниско, толкова, че формира ъгъл 30-40 градуса по отношение линията на гърба.

ТЯЛО:

Холка: Широка, мускулеста, добре обособена над линията на гърба.
Гръб: Широк, прав, мускулест.
Поясница: Къса, широка, леко сводеста.
Крупа: Широка, мускулеста, почти хоризонтално поставена.
Гърди: Широки, дълбоки, леко закръглени по форма. Долната линия на гърдите е на нивото на лактите или по-ниско.
Корем: Умерено повдигнат.

ОПАШКА: Високо поставена, ниско спусната, достигаща скакателните стави. Сърповидна, на кука или навита в кръг. Допуска се купиране на опашката.

КРАЙНИЦИ

ПРЕДНИ КРАЙНИЦИ:
Общ изглед: Гледани отпред: прави и паралелни. Ъгъла на лопатъчно-раменната става е около 100 градуса.
Подрамене: Прави, силни, без да са дълги.
Метакарпуси: Къси, силни, поставени вертикално или с незначителен наклон. Дължината на предните крайници до лактите е леко по-голяма, от половината от височината при холката. Индекс на дългокракост (отношението на височината на предните крайници, от точката на лакътя до земята, към височината при холката) = 50-54.

ЗАДНИ КРАЙНИЦИ:

Общ изглед: Гледани отзад: прави и паралелни; в профил: леко отворени ъгли в коленните стави.
Подбедра: Къси.
Колене: Силни, широки, с леко отворени ъгли.
Метатарзуси: Масивни, вертикално поставени. Задните крайници не са наклонени отпред назад. Вертикалната линия, започваща от седалището, трябва да преминава през центъра на скакателните стави и метатарзусите.

ЛАПИ (предни и задни лапи): Големи, овални по форма, компактни и стегнати.

ПОХОДКА И ДВИЖЕНИЯ: Свободна, жизнена походка. Обикновено хармонична. Характерното движение е къс тръс, който в случай на ускорения, обикновено преминава в слаб, тежък галоп. При джижение, крайниците трябва да се движат в права линия, с леко приближаващи се предни крайници към средната линия. Ставите на предните и задните крайници функционират свободно. Гърба и поясницата са пружиниращи. Холката и крупата при тръс трябва да са на едно ниво.

КОЗИНА: Косъмът е прав, груб, със силно развит подкосъм, по-светъл на цвят. По главата и предната част на крайниците, косъма е по-къс и плътно прилепнал.
ЦВЯТ: Зонарно сиви, в различни нюанси, обикновено светло с тенденция на почервеняване (рижи), сламени, бели, червеникавокафеви, тигрови, а също и с пъстра козина и с разпръснати петна.

РАЗМЕРИ:
Височина при холката: За мъжките не по-малко от 65 см, за женските, не по-малко от 62 см.

НЕДОСТАТЪЦИ:

Всяко отклонение от гореизложените параметри трябва да се счита за недостатък и да се третира с прецизност, пропорционална на неговата големина.

 • Конституционно слаби или хилави.
 • Леки отклонения по отношения на индекса на формата.
 • Липса на смелост и енергичност, липса на недоверчивост към непознати.
 • Леко отклонение по отношение на половия тип. Женски от мъжки тип.
 • Недостатъчно широка и масивна глава.
 • Много изпъкнало чело, рязък или леко отчетлив стоп.
 • Къса или издължена муцуна.
 • Меки, провиснали устни.
 • Необичайно износени за възраста зъби. Наличие на счупени зъби без да нарушават захапката. Липса на повече от два първи премолари, или липса на един първи и един втори премолари. Леко пожълтели зъби.
 • Светли очи, по-ниски, леко отпуснати клепачи. Присъствие на млечнобели петна по роговицата.
 • Ниско поставени уши, некупирани уши.
 • Дълга не достатъчно мощна шия.
 • Слабо развита холка, недостатъчно изпъкваща над линията на гърба холка.
 • Мек, изпъкнал или увиснал гръб.
 • Издължена поясница, слаба или прекалено сводеста.
 • Недостатъчно замускулени бедра или леко наклонени.
 • Леко плоски гърди. Долната линия на гърдите недостига с малко лактите. (недостатъчно ниски)
 • Прекалено повдигнат или прекалено обемист (издут в профил) корем.
 • Предни крайници: Леки отклонения по отношение на ъглите на раменните стави. Леко скъсени или издължени подрамене, леки отклонения на лактите, леко завъртени навън лапи, прекалено скосени метакарпуси.
 • Задни крайници: Гледани отзад: малки отклонения по отношение на паралелност (лека близост или раздалеченост на скакателните стави). Метатарзусите са леко наклонени настрани или леко събрани, прекалено прави задни крайници, леко натоварени задни крайници.
 • Лапи: Меки или с издължена форма. Зачатък на пети пръст.
 • Движения: Отклонения по отношение на нормалните движения (кучето движи краката си навътре или настрани). Ставите не функционират свободно. Липса на пружиниращо движение на гърба и поясницата. Крупата се повдига по време на движение. Леко странично клатушкане на крупата.

СЕРИОЗНИ НЕДОСТАТЪЦИ:

 • Структура със силно изразена слабост или хилавост.
 • Значителни отклонения по отношение на индекса на формата.
 • Плахо куче, силно апатично; липса на агресия.
 • Силни отклонения по отношение на половия тип.
 • Лека глава, тясна, с остра муцуна, непропорционална по отношение на основния тип конструкция, вирната муцуна.
 • Малки зъби, разпилeни (широко поставени), недостатъчно развити.
 • Очи с различен цвят; ниско паднали клепачи. Видима част от склерата.
 • Провиснал или много сводест гръб.
 • Дълга поясница, провиснала или много извита.
 • Тясна крупа, къса или отчетливо падаща назад крупа.
 • Предни крайници: Прави рамене или с прекалено затворени ъгли, извити или тънки подрамене, значителни отклонения на лактите, много неустойчиви метакарпуси, отчетливо извъртени навън лапи, или едната или и двете лапи са завъртени навътре. - Задни крайници: Много големи отклонения по отношение на паралелността. Рязко изправени задни крайници. Наклонени крайници. Много натоварени задни крайници.
 • Много скосени или плоски лапи.
 • Мека козина, вълниста, без подкосъм.
 • Черна, черно със червеникавокафеви (ръждиви) петна, кестеняво във различни комбинации.
 • Ограничени, тежки движения. Много надскачаща холката крупа, по време на тръс. Прекалено вертикално движение на крупата. Раван.
 • По-ниски от 65 см при холката мъжки и от 62 см женски.

ДИСКВАЛИФИЦИРАЩИ НЕДОСТАТЪЦИ:

 • Агресия или прекомерна плахост.
 • Всички отклонения от коректната ножична захапка.
 • Липсата на един от резците или кучешките зъби; липса на един от третите или четвъртите премолари или един молар.
 • Черно и кафяво (кестеново) оцветена козина.
 • Всяко куче с ясно изразени физически или поведенчески аномалии ще бъде дисквалифицирано.

Кучета родени в Галдон
Контакт
Нашият развъдник се намира до село Извор (след Радомир в посока Кюстендил), на около 50 км. от София. Можете да се свържете с нас по телефон или e-mail. GSM: 0885 151956 e-mail: galdondog@yahoo.com Георги Димитров.
    Copyright © 2007 - 2018, Kennel Galdon.